Certificering

Fusernet ICT Services is gecertificeerd in:

De NEN 4400-1 norm

Het SNA-keurmerk (SNA staat voor Stichting Normering Arbeid) is in 2006 in het leven geroepen en is tot stand gekomen door de samenwerking tussen de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën en de ABU en NBBU.

SNA heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. Met het laten uitvoeren van inspecties op basis van deze norm en het toekennen van het SNA-keurmerk geeft SNA hieraan invulling.

Een onderneming die het bezit is van het SNA-keurmerk wordt beoordeeld op de verplichting uit arbeid en bestaat uit de volgende punten:

 • Identificatie van het bedrijf;
 • Juiste aangifte en afdracht van de te betalen loonheffingen en omzetbelasting;
 • Loonbetaling moet in lijn zijn met de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag;
 • Uitvoeren van identiteitscontrole en controleren op het recht hebben van het verrichten van arbeid in Nederland;
 • Risico’s voorkomen voor aansprakelijkheid en boetes welke kunnen volgen uit het in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Fusernet ICT Servives is in het bezit van het SNA-keurmerk en voldoet daarmee aan de NEN 4400-1 normering en staat hiermee ingeschreven in het register van de SNA. Dit register is in te zien op de website van Stichting Normering Arbeid. Als u dus zaken doet met Fusernet ICT Services bent u verzekerd van een betrouwbare partij!

vca-bedrijfs-certificering-fusernet-logo

Fusernet ICT Services is als bedrijf VCA gecertificeerd!

De medewerkers van Fusernet ICT Services zijn in bezit van een VCA-certificaat

De medewerkers van Fusernet ICT Services zijn in het bezit van een VCA-certificaat. VCA staat voor: Veiligheid (gezondheid en milieu), Checklist Aannemers. VCA bestaat uit kennis en methodes waarmee mensen leren veilig te werken.

De doelstelling van VCA is dat er nagedacht wordt over veilig werkgedrag en dat werknemers ervan bewust worden gemaakt wanneer bepaalde risico’s onverantwoord zijn en op welk moment er juist maatregelen moeten worden genomen, om zo de kans op ongevallen of verwondingen zo klein mogelijk te houden. De medewerkers van Fusernet ICT Services beschikken dus kennis over:

 • De Arbo-wet globaal
 • Veiligheidsbegrippen
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand- en explosiegevaar
 • Besloten ruimten
 • Werkvergunningen
 • Gereedschappen en machines
 • Hijsen, tillen en dragen
 • Werken op hoogte
 • Elektriciteit
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

De leidinggevende werknemers van Fusernet ICT Services bezitten het VCA (VOL) certificaat

De leidinggevenden van Fusernet ICT Services hebben de training veiligheid gevolgd om ervoor te zorgen dat zij zich bewust zijn van de soms niet altijd duidelijke risico’s tijdens de praktijk. De leidinggevenden van Fusernet ICT Services hebben geleerd hoe zij moeten omgaan met gevaarlijke situaties. Zij zijn op de hoogte van de volgende begrippen:

 • De Arbo-wet globaal
 • Veiligheidsbegrippen
 • Gevaren, risico’s en preventie
 • Ongevallen
 • Veilig gedrag
 • Rechten en plichten
 • Communicatieverplichtingen
 • Procedures instructies
 • Noodsituaties aanpakken
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand- en explosie
 • Besloten ruimten
 • Werkvergunningen
 • Gereedschappen en machines
 • Hijsen, tillen en dragen
 • Werken op hoogte
 • Elektriciteit
 • PBM’s

Alle medewerkers van Fusernet ICT Services hebben een ESD cursus en examen afgelegd norm (IEC/EN/NEN 61340-5-1) en zijn in bezit van ESD certificaat

ESD is de afkorting voor Electro Static Discharge in het Nederlands betekend dit een elektrostatische ontlading. Een ESD is een miniatuur vonkje dat ontstaat als een met statische elektriciteit “opgeladen” mens een geleider aanraakt. Zo’n ESD, is in staat om elektrische onderdelen zoals aanwezig op o.a. printplaten te beschadigen zonder dat we dat merken. De mens is de meest vervuilende factor in de ESD wereld; we zijn een bron van statische oplading. Alleen al door te bewegen bouwen we veel statische oplading op. Binnen de werkomgeving wil je deze statische lading via de aarde laten afvoeren, net zoals we dat doen met bliksemafleiders. De bezitter van dit ESD-certificaat kan hiermee aantonen dat hij in staat is om ESD-veilig te kunnen werken.

Als u dus zaken doet met Fusernet ICT Services bent u verzekerd van een bedrijf dat voldoet aan alle eisen met betrekking tot de NEN 4000-1 en NEN 4130 norm. Waarmee de veiligheid van u en uw bedrijf gewaarborgd is.

fusernet-usps-ict-reiniging
 • ICT Reiniging
 • Reiniging datacenters (ESD)
 • Opkoop hardware
 • Afvoer oude hardware
 • Datavernietiging
 • Werkplek bekabeling

Kom in contact met Fusernet

BENIEUWD WAT FUSERNET VOOR UW BEDRIJF KAN BETEKENEN?