Home » Hardware afvoer

Opkoop hardware

Tegenwoordig neemt de vraag naar milieuvriendelijke verwerking van gebruikte ICT-apparatuur alleen maar toe. Tegelijkertijd onderschrijven én stimuleren overheden steeds meer de doelstellingen van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het is geen hype meer, maar een must! Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op klanten, werknemers, leveranciers en het milieu serieus. MVO is een integraal onderdeel binnen de strategie, systemen, werkwijze en processen van onze organisatie. Daarom koopt Fusernet ICT Services al jarenlang ongebruikte en afgeschreven computers en andere ICT-apparatuur op, waarna wij alle data met het gecertificeerde programma ‘Blancco’ vernietigen.

Oude hardware afvoeren

Elke organisatie vervangt regelmatig ICT-apparatuur, zoals computers, laptops, telefoons, toetsenborden en muizen. Maar wist u dat u uw oude en overtollige hardware niet zonder VIHB-certificaat mag vervoeren en dat uw afvoerpartner WEELABEX-gecertificeerd moet zijn? Bij ons bent u er van gegarandeerd dat de afvoer van de hardware aan deze eisen voldoet. Daarnaast is oude hardware vaak nog geld waard. Voor actuele apparatuur bieden wij u een aantrekkelijke vergoeding. Bovendien zorgt Fusernet ICT Services ervoor dat uw hardware zorgvuldig wordt opgeschoond en verwijderd van de werkplek.

Het zelf afvoeren van overtollige hardware brengt risico’s met zich mee. Met Fusernet ICT Services kiest u voor een planmatige verwijdering, waarbij aandacht voor het milieu en het 100% vernietigen van gevoelige data voorop staat. In de moderne verwerkingslaboratoria van onze partners gebruiken we speciale software om alle eventueel nog aanwezige data uit de hardware te wissen.

IT-recycling: veilig en oog voor het milieu

Overige gegevensdragers worden fysiek vernietigd. Desgewenst maken wij voor u een officieel certificaat met daarop de gegevens van de apparatuur en de datum waarop de dataverwijdering heeft plaatsgevonden. De onbruikbare hardware wordt vervolgens gedemonteerd, het materiaal wordt gescheiden en de PC’s en ICT-apparatuur wordt gerecycled. Op deze wijze dragen we bij aan het optimaal benutten van grondstoffen. Ook voorkomen we zo dat schadelijk afval onjuist wordt verwerkt. IT-recycling draagt op deze manier bij aan een beter milieu.

VIHB-certificaat

Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht. Buitenlandse bedrijven die deze activiteiten op Nederlands grondgebied verrichten moeten ook op de lijst staan.

fusernet-niwo-vihb-certificaat

V = vervoerder van afval
I  = inzamelaar van afval
H = handelaar in afval
B = bemiddelaar in afval

WEEELABEX

WEEELABEX, voluit Waste Electric and Electronic Equipment LABel of EXcellence, is een initiatief van Europese inzamelsystemen, waaronder Wecycle, die zijn verenigd in het WEEE Forum. Het geeft uniforme regels voor inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik van e-waste (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur), voorziet in controle op de naleving door onafhankelijke auditors en schrijft rapportage voor van verwerkte volumes en bereikte recyclingresultaten. Fusernet werkt nauw samen met WEEELABEX-partners, zo bent u zeker van dat uw oude hardware volgens Europese normen wordt verwerkt.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de mogelijkheden? Stuur een email naar opkoop@fusernet.nl of bel gerust naar 030 – 60 561 74. Voor algemene informatie verwijzen we u naar onze website www.fusernet.nl

Neem contact met ons op
Image

✓ Veiligheid

Ons gehele proces is in eigen beheer

✓ Zekerheid

Data wordt gecertificeerd verwijderd

✓ Ervaring

Geen inspanning & risico’s/VIHB gecertificeerd

✓ Flexibiliteit

Wat uw situatie ook is, wij hebben altijd een gepaste oplossing

Uw oude hardware is geld waard!

Bereken hieronder hoeveel uw oude en overtollige hardware waard is. U ontvangt van ons een vrijblijvende berekening.fusernet-opkoop-hardware

Een betrouwbare en flexibele partner is wat wij zochten bij Allianz.
Fusernet bewijst dat steeds weer te zijn.Henk de Zeeuw - Allianz

Efficiënt maatwerk en gecertificeerd

U kunt bij Fusernet ICT Services terecht met al uw overtollige hardware. Van beeldschermen, pc’s, telefoons, servers en laptops tot printers en nog veel meer. Wanneer u dat wenst kunnen we de eventueel aanwezige data ook bij u op locatie verwijderen. Zo ziet u maar weer: we leveren in alle opzichten maatwerk. Fusernet ICT Services werkt samen met partners die officieel gecertificeerd zijn volgens de Registratie van Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars (VIHB) van afvalstoffen en werkt met partners volgens de strenge richtlijnen van het ministerie van VROM voor de verwerking van elektrisch en elektrotechnisch afval. Fusernet ICT Services is zelf ook in het bezit van een VIHB-certificaat. Tal van organisaties kiezen dan ook voor de planmatige benadering van Fusernet ICT Services.

Fusernet ICT Services ontzorgt

Kiest u ook voor een zorgvuldige verwijdering van uw overtollige hardware waarbij u meteen een aantrekkelijke vergoeding ontvangt en bovendien door PC & IT-recycling bijdraagt aan een beter milieu? Neem dan contact met ons op via 030 – 237 4041 of vraag een vrijblijvende offerte aan via info@fusernet.nl. U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Fusernet ICT Services werkt voor:

• Brandweerambulance- & politiediensten
• Lokale overheidsinstellingen & ministeries
• Banken en verzekeraars
• Zorginstellingen
• Industrie- en transportsectollcenters en retail sector
• Callcenters en retail sector

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Vraag hier uw vrijblijvende offerte aan