Home » Hardware afvoer

Opkoop hardware

Tegenwoordig neemt de vraag naar milieuvriendelijke verwerking van gebruikte ICT-apparatuur alleen maar toe. Tegelijkertijd onderschrijven én stimuleren overheden steeds meer de doelstellingen van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het is geen hype meer, maar een must! Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op klanten, werknemers, leveranciers en het milieu serieus. MVO is een integraal onderdeel binnen de strategie, systemen, werkwijze en processen van onze organisatie. Daarom koopt Fusernet ICT Services al jarenlang ongebruikte en afgeschreven computers en andere ICT-apparatuur op, waarna wij alle data met het gecertificeerde programma ‘Blancco’ vernietigen.ale bedrijfszekerheid rondom uw dure ICT-apparatuur.

Oude hardware afvoeren

Elke organisatie vervangt regelmatig ICT-apparatuur, zoals computers, laptops, telefoons, toetsenborden en computermuizen. Wat doet u met uw oude hardware? Wist u dat er een wettelijke regeling is waarin staat dat uw oude en overtollige hardware niet zonder speciale certificaten vervoerd mag worden? En dat u dit volgens de Europese WEEE wetgeving moet verwerken? De milieuwet verplicht iedereen om ICT hardware door geregistreerde en gecertificeerde bedrijven af te laten voeren en verwerken. Wij bezitten dit zogenaamde VIHB-certificaat en kunnen uw hardware op de juiste en veiligste manier vervoeren en afvoeren. Uw oude hardware is ook nog eens geld waard. We bieden een aantrekkelijke vergoeding voor ICT apparatuur. Bovendien zorgen we dat de hardware en data zorgvuldig worden verwijderd uit uw werkomgeving.

100% vernietigen van gevoelige data

Het zelf afvoeren van overtollige hardware brengt risico’s met zich mee. Met Fusernet ICT Services kiest u voor een planmatige verwijdering, waarbij aandacht voor het milieu en het 100% vernietigen van gevoelige data voorop staat. In de moderne verwerkingslaboratoria van onze partners gebruiken we speciale software om alle eventueel nog aanwezige data uit de hardware te wissen.

IT-recycling: veilig en oog voor het milieu

Overige gegevensdragers worden fysiek vernietigd. Desgewenst maken wij voor u een officieel certificaat met daarop de gegevens van de apparatuur en de datum waarop de dataverwijdering heeft plaatsgevonden. De onbruikbare hardware wordt vervolgens gedemonteerd, het materiaal wordt gescheiden en de PC’s en ICT-apparatuur wordt gerecycled. Op deze wijze dragen we bij aan het optimaal benutten van grondstoffen. Ook voorkomen we zo dat schadelijk afval onjuist wordt verwerkt. IT-recycling draagt op deze manier bij aan een beter milieu.

VIHB-certificaat

Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht. Buitenlandse bedrijven die deze activiteiten op Nederlands grondgebied verrichten moeten ook op de lijst staan.

V = vervoerder van afval
I = inzamelaar van afval
H = handelaar in afval
B = bemiddelaar in afval

WEEELABEX

WEEELABEX, voluit Waste Electric and Electronic Equipment LABel of EXcellence, is een initiatief van Europese vinzamelsystemen, waaronder Wecycle. Alle initiatieven zijn verenigd in het WEEE Forum. Dit forum geeft uniforme regels voor inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik van e-waste (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur). Daarnaast controleert de WEEELABEX naleving van de regels. Dit gebeurt door onafhankelijke auditors. Tot slot schrijft WEEELABEX rapportage voor van verwerkte volumes en bereikte recyclingresultaten. We werken nauw samen met WEEELABEX-partners. Zo bent u er zeker van dat uw oude hardware volgens Europese normen wordt verwerkt.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de mogelijkheden? Stuur een email naar opkoop@fusernet.nl of bel gerust naar 030 – 60 561 74. Voor algemene informatie verwijzen we u naar onze website www.fusernet.nl

fusernet-usps-hardware-afvoer
 • Hardware levert u geld op
 • 100% gecertificeerd data wipe
 • Hergebruik gegarandeerd
 • VIHB gecertificeerd
 • Volgens Weeelabex wetgeving
 • Rapportage en certificaat +
Vraag vrijblijvend een offerte op »

Ontvang een GRATIS waardebepaling!

Bereken hieronder hoeveel uw oude en overtollige hardware waard is. U ontvangt van ons een vrijblijvende berekening.

Bedrijfsnaam / Naam
E-mailadres
Telefoonnummer
Productgroep
Model
Aantal
Productgroep
Model
Aantal
Productgroep
Model
Aantal
Productgroep
Model
Aantal
Voeg eventueel foto's, details of productlijsten toe (max 5 mb)

Een betrouwbare en flexibele partner is wat wij zochten bij Allianz.
Fusernet bewijst dat steeds weer te zijn.

Henk de Zeeuw - Allianz

Efficiënt maatwerk en gecertificeerd

U kunt bij ons terecht met al uw overtollige hardware. Van beeldschermen, pc’s, telefoons, servers en laptops tot printers. Wanneer u dat wenst kunnen we de eventueel aanwezige data ook bij u op locatie verwijderen. We zijn gecertificeerd volgens de Registratie van Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars (VIHB) van afvalstoffen. Daarnaast werken we in de hele milieuketen samen met partners die opereren volgens de strenge richtlijnen van het ministerie van VROM. Deze richtlijnen gaan over de verwerking van elektrisch en elektrotechnisch afval.

Fusernet ICT Services ontzorgt

Kiest u ook voor een zorgvuldige verwijdering van uw overtollige hardware waarbij u meteen een aantrekkelijke vergoeding ontvangt en bovendien door PC & IT-recycling bijdraagt aan een beter milieu? Neem dan contact met ons op via 030 – 237 4041 of vraag een vrijblijvende offerte aan via info@fusernet.nl. U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

fusernet-smiley

Fusernet ICT Services werkt voor:

 • Brandweerambulance- & politiediensten
 • Lokale overheidsinstellingen & ministeries
 • Banken en verzekeraars
 • Zorginstellingen
 • Industrie- en transportsectollcenters en retail
 • Callcenters en retail sector

BENIEUWD WAT FUSERNET VOOR UW BEDRIJF KAN BETEKENEN?