Onderzoek naar de hoeveelheid en soorten bacteriën op toetsenborden

Onderzoek: Aantal en soorten bacteriën op toetsenborden

Fusernet ICT Services is een samenwerking aangegaan met Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL), CHILL is onderdeel van Chemelot, een van de grootste en meest innovatieve chemiesites van Europa. Fusernet ICT Services is deze samenwerking gestart om te onderzoeken welke soorten bacteriën er op een toetsenbord zitten en wat voor mogelijk effect deze bacteriën kunnen hebben op onze gezondheid. Aan dit project werken 2 studenten (HBO Bachelor Biomedical Sciences) samen met een ervaren professional (CHILL medewerker)en een coach (vanuit het onderwijs van Zuyd Hogeschool) gedurende 20 weken.

Fusernet ICT Services

Fusernet ICT Services is een onafhankelijk dienstverlenend bedrijf, dat klanten ontzorgt en helpt meer rendement te behalen. Dat doet Fusernet ICT Services door haar klanten en partners te laten profiteren van de rijke ervaring die zij hebben op het gebied van: ICT-reiniging , inventarisaties, “move-ad-change” , het afvoeren van hardware, het wipen van data en het bekabelen van uw ICT-werkplek. Fusernet ICT Services wil haar taken invullen op een zodanige manier dat onze diensten naadloos aansluiten op het proces van de klant, of haar leverancier.

CHILL

CHILL is opgericht als een samenwerking tussen SABIC, DSM, Leeuwenborgh Opleidingen, Arcus College, Zuyd Hogeschool en Maastricht Universiteit. Zij opereren in een unieke leer-werk omgeving op de Brightlands Chemelot Campus. Bij CHILL wordt een innovatieve leer-, werk- en onderzoeksomgeving beschikbaar gemaakt waar bedrijven (van start-up tot multinational) en kennisinstellingen (van mbo tot wo) kunnen samenwerken aan de ontwikkeling van kennis en nieuwe producten. Daarnaast zorgen zij ervoor dat er voldoende, uitmuntend opgeleide mensen voor de sector beschikbaar komen én leveren zij een bijdrage aan de profilering van de moderne chemie en haar rol in een leefbare samenleving. De Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen staat internationaal bekend als een van de grootste en meest innovatieve chemiesites van Europa. Niet voor niets is deze campus de thuishaven van CHILL en maken zij een wezenlijk onderdeel uit van het ecosysteem.

Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van dit onderzoek?

Bacteriële infectie ziekten vormen een groeiend probleem voor de samenleving, omdat de behandelingsmogelijkheden steeds beperkter worden. Er ontstaat steeds meer resistentie tegen antibiotica.
Bacteriën worden vaak via de handen van de ene persoon op de andere over gedragen, maar kunnen ook overleven op plekken waar ze achter blijven.
Binnen het nieuwe werken in kantoortuinen worden werkplekken veelal door meerdere personen gedeeld. Binnen dit onderzoek wordt onderzocht of potentieel ziekmakende bacteriën in significante aantallen achterblijven op toetsenborden en daardoor verspreid kunnen worden. Indien dit het geval is wordt vervolg onderzoek ingezet om maatregelen te analyseren waarmee je bacteriële vervuiling op toetsenborden zou kunnen voorkomen.

Onderzoeksresultaten

In eerste instantie zal CHILL in diverse omgevingen (kantoor, laboratorium enz.) monsters nemen van toetsenborden en deze verder analyseren in het laboratorium. Hier zal uitgezocht worden hoeveel en wat voor soort bacteriën er aanwezig zijn op toetsenborden. Tevens zal geanalyseerd worden hoe consistent de vervuiling op toetsenborden is. Op basis van wetenschappelijke literatuur zullen de risico’s van microbiële vervuiling op toetsenborden geëvalueerd worden.

Op dit moment zijn wij in afwachting van de resultaten van de verschillende testen die worden uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de hoeveelheid bacteriën en vervuiling op toetsenborden in verschillende omgevingen. Het eerste onderzoek zal moeten uitwijzen wat de eventuele vervolgstappen van dit onderzoek zullen zijn.

fusernet-usps-ict-reiniging
 • ICT Reiniging
 • Reiniging datacenters (ESD)
 • Opkoop hardware
 • Afvoer oude hardware
 • Datavernietiging
 • Werkplek bekabeling

All onze medewerkers hebben de volgende certificaten:

 • VCA-VOL
 • ESD
 • NEN3140
 • Geldig VOG verklaring
 • Fusernet ICT Services is NEN 4400-1 gecertificeerd

BENIEUWD WAT FUSERNET VOOR UW BEDRIJF KAN BETEKENEN?